Maria Montessori

Maria Montessori was de eerste Italiaanse vrouwelijke arts, die leefde van 1870 tot 1952. Ze ontwikkelde een geheel eigen visie op kinderen, hun ontwikkeling en wat dit betekende voor hun onderwijs en opvoeding. 

‘Leer mij het zelf doen’ zijn de gevleugelde woorden waarop iedere montessorileidster zijn pedagogische en didactische aanpak baseert.

De montessoriwerkwijze gaat uit van de stelling dat kinderen van nature actief zijn. Een kind is nieuwsgierig en leergierig. Het heeft van binnenuit een drang om te weten en te kunnen. De montessoriwerkwijze haakt aan bij deze intrinsieke belangstelling van kinderen. Voor het schoolleven van jonge kinderen geldt het principe ‘mijn spelen is leren, mijn leren is spelen’.