Montessorischool Muziekwijk. 

Montessorischool Muziekwijk is een nevenvestiging van Montessorischool Stad. Op Montessorischool Muziekwijk wordt volgens hetzelfde concept en met dezelfde middelen les gegeven. 
De school werkt onder dezelfde directie, met hetzelfde schoolplan.
Montessorischool Muziekwijk ligt aan de Contrabasweg in de Muziekwijk. De sfeervolle school is een goede mix van kinderen uit de buurt en leerlingen uit andere wijken met de specifieke voorkeur voor Montessorionderwijs.
De school bestaat uit zo'n 200 leerlingen (01-09-2023), verdeeld over 8 groepen. Ouders kiezen deze school vanwege het concept, de goede resultaten, de Techstudio/Steamruimte en het kleinschalige karakter.