De Ouderwerkgroep 

De OWG heeft als doel het team te ondersteunen bij een groot aantal activiteiten in de ruimste zin des woords. U kunt hierbij denken aan de vieringen van Sinterklaas, Kerstmis en Pasen, maar ook thema avonden, de feesten en festiviteiten, sportdag, avondvierdaagse, schoolfoto’s e.d. worden mede door de OWG geregeld. De ouderwerkgroep bestaat uit teamleden en ouders.

Afhankelijk van het aantal activiteiten, vergadert de OWG eens per zes weken.
Aan het begin van elk schooljaar ontvangen de ouders een formulier waarop aangegeven kan worden of en waarmee u wilt helpen op school.

Beide locaties hebben een eigen OWG. We stellen participatie in de OWG zeer op prijs.

Ouderbijdrage

Een niet onbelangrijke taak van de penningmeester van de OWG is het innen van de vrijwillige ouderbijdrage,vastgesteld op € 35,-- per kind per schooljaar.

 

De samenstelling van de OWG is als volgt:

Namens de ouders:

Wout Hut - Penningmeester
Manja Dompeling - Voorzitter
Debbie Gerits
Tamara Sörensen
Charissa Visser
Janneke de Jong
Natasia de Ridder
Rinze van Kammen
Anneke van Keimpema
Dulcia Gonsalves

 

Namens het personeel:

Naomi van Zaanen

 

De ouderraad wil altijd uw stem horen. Heeft u goede ideeën, opmerkingen of suggesties?

Mail dit naar: ouderwerkgroep@hotmail.com