Passend Onderwijs

“Passend Onderwijs” is een landelijke term waarmee de  “Wet op Passend Onderwijs” wordt bedoeld.
 
“Passend” betekent dus niet voor ieder kind een aparte school of een aparte regeling binnen de gewone school.
Hier gaat het om kinderen die niet op de "gewone" manier het "gewone" onderwijs kunnen volgen.  
Passend in de basisondersteuning (onderwijs zoals dat op alle gewone basisscholen al jaren wordt aangeboden)
Passend met extra ondersteuning: onderwijs op de basisschool met een “arrangement” waardoor het kind dat onderwijs op die plek kan volgen.
Passend Onderwijs op een school die gespecialiseerd is en waarheen een kind gaat als de vorige passende situaties niet meer mogelijk zijn.
Dat kan een school in de wijk zijn met specifiek specialisme of een school voor speciaal onderwijs in de stad.
 
Voor meer informatie over Passend Onderwijs op Montessori Stad verwijzen we naar de praktische schoolgids onder het kopje "ouders".
 
Meer weten? 

Voor meer informatie over passend onderwijs kunt u terecht op de website van het Ministerie van OCenW