De schoolgids.

In de schoolgids staat informatie over het Montessorionderwijs, de schoolorganisatie, het onderwijs, de zorg voor de kinderen, het team, de rol van de ouders en nog veel meer. Deze gids geeft u inzicht in de werkwijze van de school, welke keuzes we maken en waarom. 

Praktische schoolgids 2018-2019

Schoolgids 2018-2019