"Ik blijf nieuwsgierig!"

Techstudio

De Techstudio is ook montessorionderwijs
Montessorionderwijs is voor een groot deel in de beginfase zintuigelijk onderwijs. Via de zintuigen trainen we de aandacht en de wil tot leren. 
Vandaar dat we in de onderbouw (het jonge kind) juist die middelen die de zintuigelijke ontwikkeling niet stimuleren vermijden. (zoals i-pads, laptops, etc.)
Principieel kiezen we hier, in deze fase van ontwikkeling, voor de materialen van Montessori. We zijn niet tegen gebruik van de moderne middelen.
We kiezen voor middelen die passen bij de sociaal emotionele, de persoonlijke en cognitieve ontwikkeling van kinderen.
Later, vanaf de middenbouw is er nog tijd en ruimte genoeg voor de inzet van moderne middelen. (en thuis zijn de middelen vaak ook aanwezig).
 
Een nieuwe voorbereide omgeving
We hebben naast de Montessori voorbereide omgeving  een nieuwe leeromgeving vormgegeven(een Montessori voorbereide omgeving is een bewust ingericht klaslokaal; ingericht op ontwikkeling van sociale-,persoonlijke- en kennisvaardigheden):
De Techstudio Montessorischool Stad.
Daarmee heeft Montessorischool Stad een stap gezet in de toekomst van het onderwijs. Hoezo toekomst? dachten wij. Die toekomst is NU! Wij wilden graag direct aan de slag met de kerndoelen van de toekomst op het gebied van coderen, techniek onderwijs en "maker education". Daarnaast wilde Montessorischool Stad de leerlingen graag extra uitdagen met nieuwe technologie. De TechStudio was precies het antwoord wat wij zochten. Zo hebben wij samen met een externe partner (21TOOLKIT) deelgenomen aan een wedstijd voor onderwijs innovatie. En? Gewonnen! Een mooie geldprijs waarmee we de studio rijkelijk konden inrichten, het team trainen en waardoor alle kinderen nu wekelijks in de Techstudio techniek onderwijs krijgen. Onderwijs waarbij de verwondering op de gezichten van de kinderen te lezen valt. En voor ons start onderwijs bij die verwondering.
Er wordt nu twee jaar na de start volop gebruik gemaakt van de 21Techstudio. Het is niet meer weg te denken. Alle zaakvakken komen aan bod in combinatie met de 21 eeuwse vaardigheden. Maar ook taalvorming, rekenen en wiskunde, samenwerken, oplossingsgericht denken en de sociaal emotionele ontwikkeling worden op deze plek verder ontwikkeld. Het is een verlenging van onze kosmische omgeving op school. Een verrijking voor de school.