Onze school

Het zal duidelijk zijn; wij zijn een montessorischool. Een montessorischool passend in deze tijd.

Montessorionderwijs wordt wel “traditioneel vernieuwend” genoemd. En juist dat zijn we. Traditioneel vanwege de waarden en normen. Vanwege het werken aan de basis van het leren: dagelijks  werken aan training van aandacht, concentratie en doorzettingsvermogen. Maar ook traditioneel omdat wij het pedagogische, het leer- en leefklimaat voorop zetten. Je kunt pas leren als je echt helemaal kunt ontspannen in de omgeving waar je leert.

We zijn vernieuwend omdat we als geen ander alle vernieuwingen eenvoudig in ons onderwijs kunnen meenemen. Dat komt omdat wij leven en leren in een open leeromgeving zonder strakke banden met roosters en methodes. De 21e -eeuwse vaardigheden, zo vaak benoemd als voorwaarde voor het nieuwe leren vormden al de basis van ons onderwijs voor dat het begrip was bedacht. Met onze moderne Techstudio waarin kinderen leren omgaan met de nieuwste ontwikkelingen op ICT gebied zijn we ook een echte traditionele vernieuwingsschool.

 

Onze school, Montessori Stad , kent twee locaties en heeft in totaal 650 leerlingen.

Montessori Randstad (het hoofdgebouw) met 480 leerlingen.

Montessori Muziekwijk (nevenvestiging) met 170 leerlingen.