"Ik zoek oplossingen" 

Over montessorionderwijs

Wat is montessorionderwijs?

Montessorionderwijs is een zorgvuldig opgebouwde onderwijsmethode met als belangrijkste doel het kind zoveel mogelijk ruimte te geven om als een geheel te ontwikkelen. Dat wil zeggen te ontwikkelen als mens, als sociaal wezen en als lerende persoon in bezit van de noodzakelijke kennis. Montessorionderwijs gaat ervan uit dat ieder kind wil en kan leren. Dat vertrouwen ligt, zonder het iedere dag te benoemen, onder ons “klimaat”. Om die ontwikkeling te ondersteunen is een rijke leeromgeving ontwikkeld. Zo zijn de klaslokalen op de Montessorischool voorbereid op die ontwikkeling.  De kasten zijn open zodat ieder kind kan zien wat er in zit en er vrij uit kan pakken. Er zijn speciaal ontworpen materialen voor de zintuigelijke ontwikkeling en het leren begrijpen van rekenen, taal en lezen. En de leidsters zijn naast de gebruikelijke opleiding (PABO) nog twee jaar opgeleid om montessorionderwijs te kunnen geven. Er zitten drie verschillende leeftijden in een groep om te leren samenwerken, om altijd weer uitgedaagd te worden tot iets nieuws, door het voorbeeld van een medeleerling en vooral te oefenen in “zijn wie je bent.”

Bij montessorionderwijs staat de spontane ontwikkeling van het kind centraal, zowel de discipline, als de uitdaging wat je doet zo goed mogelijk te doen. De uitspraken: Vrijheid in gebondenheid en Leer/help mij het zelf te doen geven goed weer waar wij als Montessorischool Stad voor staan en wat de basis is van montessorionderwijs.