GO! Tussenschoolse opvang

Tussenschoolse opvang op Montessorischool Stad

Hoewel op een enkel kind na alle kinderen op school overblijven tussen de middag betekent dit niet dat wij een continurooster hebben. Het overblijven is vrijwillig en ouders die er geen gebruik van willen maken kunnen hun kind voor een uur thuis opvangen.

Dit betekent wel dat kinderen die niet naar huis gaan vrijwillig en op kosten van hun ouders op school kunnen blijven eten tijdens de lunchpauze. Zij nemen hun eigen lunchpakket mee. De kinderen eten met hun eigen leerkracht in de klas en hebben daarnaast nog 45 minuten speelpauze. In deze tijd hebben de kinderen een keuze uit verschillende activiteiten zoals: buitenspelen, dansen, tekenen/knutselen, het speellokaal en film kijken. Deze activiteiten worden begeleid door GO! kinderopvang.

Er zijn dus wel kosten aan verbonden. Daar de meeste ouders op locatie Randstad kiezen voor opvang, adviseren we een ieder dit ook te doen. Voor de opvang is een vergoeding van € 2,05 per dag (4 dagen, woensdag niet) verschuldigd door de ouders. (Dit bedrag wordt indien nodig jaarlijks aangepast.) 

GO! Kinderopvang 

GO! Kinderopvang biedt al 45 jaar professionele opvang voor kinderen van 0 - 12 jaar bij kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen en gastouderopvang. Zij bieden opvang in de regio Flevoland. 

GO! Kinderopvang staat voor Groei en Ontwikkeling en wil zich ook in Almere als een serieuze samenwerkingspartner profileren. GO! is een stichting en heeft geen commerciële belangen en winstoogmerk. Zij vinden continuïteit voor kinderen, ouders en medewerkers heel belangrijk.

Rondom de Montessorischolen biedt GO! verschillende soorten opvang.

Peuteropvang
Opvang van 2 tot 4 jaar

Spelenderwijs wordt uw kind voorbereid op de basisschool. Vrij spelen binnen en buiten is net zo belangrijk als creatieve activiteiten zoals plakken, knippen en kleien. Ook wordt veel aandacht besteed aan voorlezen en het zingen van liedjes. Samen eten en drinken vormen belangrijke momenten. 

De overstap van peuter naar kleuter gaat spelenderwijs. Er is veel aandacht voor de doorgaande lijn naar het basisonderwijs. Een keer meedoen in groep 1 van Montessorischool Randstad is onderdeel van de overgang naar school. 

Peuteropvang de Keyzerskroon is geopend van maandag tot en met vrijdag. U kunt onder schooltijd opvang afnemen van 7.30 uur tot 15.00 uur (40 weken) of gebruik maken van hele dag opvang van 7.30 uur tot 18.30 uur (52 weken). Er is ook verlengde opvang mogelijk vanaf 7.00 uur of tot 19.00 uur.

De Keyzerskroon
Randstad 22-67

Buitenschoolse opvang (BSO)
Opvang vanaf 4 jaar

Het is belangrijk dat uw kind zich thuis voelt en op een ontspannen manier samen met leeftijdgenootjes bezig kan zijn. Bij BSO de Keyzerskroon kunnen kinderen na school binnen en buiten spelen, knutselen, spelletjes spelen en er worden allerlei activiteiten gedaan. In de vakanties is er zelfs een speciaal activiteitenprogramma.

De vestigingen buitenschoolse opvang zijn elke werkdag aansluitend aan de schooltijden geopend tot 18.30 uur. Er is ook verlengde opening mogelijk tot 19.00 uur. In vakanties en op schoolvrije dagen is de BSO de hele dag geopend.

Er zijn diverse vestigingen in de buurt van onze Montessorischolen.

BSO Keyzerskroon
Randstad 22-67